Nybyggnation av förråd med vedbod i den ena delen.